www.sme.sk
Životné poistenie

Tento produkt prešiel svojím vývojom, ešte donedávna boli jediná možnosť ako sa komplexne poistiť produkty Investičné životné poistenie (IŽP) a Kapitálové životné poistenie (KŽP), ktoré však v podstatnej väčšine poisťovní obsahujú povinnú sporiacu zložku, väčšinou min. 20 € mesačne. Toto sporenie je z hľadiska 10 a menej rokov stratové (čo je životnosť väčšiny zmlúv na Slovensku), z dôvodu
poplatkov aj z dlhodobejšieho hľadiska stále drahšie, ako investovanie cez iné typy produktov na trhu. Dnes je však na trhu od niektorých poisťovní, už aj rizikové životné poistenie, kde je možné sa komplexne, kvalitne, spoľahlivo a hlavne lacno poistiť, bez nutnosti sporiť či investovať.

Vďaka rizikovému životnému poisteniu, viete napríklad svoje deti poistiť na základné riziká so základnými sumami už od 5 € mesačne, na komplexné riziká už od 10 € mesačne. Komplexné poistenie pre dospelého bežne zarábajúceho Slováka (600 € mesačne v čistom) na základné riziká už od 20-25 € mesačne. Najlacnejším riešením je ak sa celá rodina poistí na jednu zmluvu.Pričom pri nastavení poistných súm, je potrebné zobrať do úvahy, či je od Vášho príjmu niekto závislý (deti, manželka) a či máte nejaké záväzky (úvery, lízingy...). Cena poistenia v neposlednom rade bude závisieť od rizikovosti Vášho povolania, rizikovosti Vášho zdravotného stavu a od toho či pravidelne vykonávate nejaký šport (väčšinou s registráciou), ktorý zvyšuje pravdepodobnosť úrazu.

Každý klient je iný a má iné potreby, životnú situáciu. Preto porovnávam viacero poisťovní a ich produktov. Následne spolu zhodnotíme, ktorý produkt najlepšie pokryje Vaše očakávania.

Image courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee / FreeDigitalPhotos.net