www.sme.sk
Produktové portfólio

Poisťovne
Aegon Slovensko, a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
ASTRA poisťovňa, a.s.
AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB poisťovňa, a. s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
ING Životná poisťovňa, a.s.
Komunálna poisťovňa, a. s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
NOVIS Poisťovňa a.s.
QBE Slovensko, a.s.
Union poist’ovňa, a. s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Banky
Československá obchodná banka, a.s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
OTP Banka Slovensko, a. s.
Privatbanka, a.s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.