www.sme.sk
Dôchodok

To, že nám už štát nezabezpečí slušný dôchodok, nie je žiadne tajomstvo. Nakoniec má s tým problémy už pre dnešných dôchodcov a kvôli demografickému vývoju a zadlženiu štátu to bude už len horšie. Preto je dôležité vziať svoj dôchodok do vlastných rúk už teraz. Aj napriek zdaniu, že dôchodok je ešte ďaleko, práve skoré a pravidelné sporenie, i keď po malých sumách, je najvýhodnejšie. Na Slovensku máme niekoľko tzv. pilierov, na ktorých budú stať naše budúce dôchodky. Poďme sa na to v skratke pozrieť:

I. Pilier - ide o dôchodok zo štátnej Sociálnej poisťovne na základe povinne platených odvodov. Je tu istá solidárnosť lepšie zarábajúcich budúcich dôchodcov so slabšie zarábajúcimi. A treba dodať, že ide o priebežný systém. Čo znamená, že z odvodov poistencov sa priebežne vyplácajú
       
       
súčasné dôchodky. Napriek tomu je systém deficitný a Sociálnej poisťovni už dnes nestačia vyzberané odvody na vyplácanie dôchodkov, takže sa rozdiel zaplatí rok čo rok zo štátneho rozpočtu, ktorého príjmom sú najmä rôzne dane.

II. Pilier - hlavným rozdielom oproti prvému pilieru je, že nie je založený na solidárnosti, ale bude závisieť od výšky nasporenej sumy (zaplatené odvody + zhodnotenie fondov). 2. pilier od svojho vzniku prešiel viacerými zmenami. Momentálne už nie je povinný ani pre mladých, no vstúpiť do neho je možné až do 35. veku života. Bezplatný prestup medzi Dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) je možný raz ročne. DSS je na Slovensku 6. Pri posledných zmenách sa znížilo % hrubej mzdy, ktorá ide do fondov 2. piliera z 9 % na 4 %, no postupne sa bude zvyšovať na 6 % a je možné aj dobrovoľné priplácanie navyše zo strany sporiteľov. Fondy sa v jednoduchosti triedia na garantované (s nízkym porovnateľným výnosom ako na termínovaných vkladoch bánk) a negarantované, investované aj do rizikovejších aktív, no z dlhodobého hľadiska s prognózou výnosov vyšších ako inflácia. Rozloženie fondov v rámci jednej DSS je taktiež možné meniť.

III. Pilier - tvorí ho ponuka 5 Dôchodkových doplnkových správcovských spoločností (DDS). V poslednej dobe sa vďaka zníženiu poplatkov a zvýšeniu výnosov stál atraktívnejším ako v jeho začiatkoch. Je pod prísnym dohľadom štátnych zákonov. Výhodný je najmä ak vám do neho prispieva aj váš zamestnávateľ.

IV. Pilier - ako tzv. "4. pilier" sa označujú ostatné možnosti sporenia si na dôchodok, ktoré sú úplne ľubovoľné podľa rozhodnutia každého sporiteľa. Patria tu: sporiace účty a termínované vklady v bankách (s nízkym, ale garantovaným výnosom bez poplatkov), poistenie dôchodku či sporenie na dôchodok cez poisťovne (pre pomerne vysoké poplatky a krátku životnosť zmlúv životného poistenia na Slovensku pomerne neatraktívne), investovanie do fondov cez správcovské spoločností. V podstate tu však môžeme zaradiť aj všetky ostatné formy investovania (nehnuteľnosti, komodity...).
Image courtesy of Ambro / FreeDigitalPhotos.net