www.sme.sk
Cenník účtovníckych a ekonomických služieb

Vypracovanie cenovej ponuky sa môže uskutočniť buď na osobnom stretnutí, prípadne môžete vyplniť nasledujúci formulár a zaslať ho na e-mail jaroslavcacko@gmail.com:

            Formulár

Konečná cena bude určená na základe dohody s klientom v závislosti od množstva účtovných dokladov a ich náročnosti.